Geplaatst op 13 oktober 2016 door Johannetta in , .

De afgelopen maanden hebben we u bericht over de voortgang van het onderzoek naar de lerarenmobiliteit in Caribisch Nederland. Inmiddels is het onderzoek en de rapportage volledig afgerond. In de rapportage treft u naast de resultaten ook aanbevelingen. Hoofdthema’s zijn:

• (Her)komst en voorbereiding

• Pull- en pushfactoren bij huidige baan

• Toekomstverwachtingen

• Terugdringen hoge lerarenmobiliteit

• Aanbevelingen:

o Voorbereiding en voorlichting

o Motivatie

o Arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden en HRM-beleid

Verdiepend onderzoek lerarenmobiliteit
In de periode van maandag 6 juni tot en met vrijdag 24 juni heeft alle lesgevend personeel van de po en vo/mbo scholen op Bonaire, Saba en Sint Eustatius de mogelijkheden gehad om deel te nemen aan de vragenlijst die centraal stond in dit onderzoek. Deze vragenlijst is goed ingevuld; maar liefst 41% van alle docenten uit het po en vo in Caribisch Nederland heeft deelgenomen. Zie voor meer informatie ook de eerdere berichten hierover;
Update mobiliteitsonderzoek leraren
Onderzoek lerarenmobiliteit Caribisch Nederland

De volledige rapportage: rapportage-lerarenmobiliteit-in-caribisch-nederland

De Engelstalige samenvatting van de rapportage: english-summary-teacher-mobility-carribean-netherlands

Hebt u vragen over het onderzoek, dan kunt u per e-mail contact opnemen met de onderzoekers via onderzoek-roa-sbe@maastrichtuniversity.nl