Geplaatst op 27 september 2012 door wim in , .

Binnen een gelaagde zorgstructuur is het mogelijk meerdere niveaus van preventie in te richten waarbij binnen elk niveau aandacht is voor het verwerven van essentiële sociaal emotionele competenties naast de basisvaardigheden. Aan preventieprogramma’s dienen dusdanige eisen te worden gesteld dat het mogelijk wordt effectieve resultaten te boeken. Amerikaans onderzoek toont aan dat het gebruik van preventieprogramma’s zeker kan leiden tot positieve uitkomsten.

Onderwijs en gedragsproblemen: Prioriteit voor preventie (Artikel Kees van Overveld)