Dr. Peter B. Sloep is zijn lange loopbaan bij de Open Universiteit begonnen als cursusontwikkelaar op het gebied van de natuurwetenschappen; na ruim 10 jaar heeft hij zich gericht op onderwijskundig onderzoek. Momenteel is hij hoogleraar technology enhanced learning, in het bijzonder leren in en met sociale netwerken, aan het Welten instituut van de Open Universiteit.

Tot 2014 leidde hij de Lerarenuniversiteit, een expertisecentrum op het gebied van de professionalisering van docenten in het voortgezet-, basis- en beroepsonderwijs. Voordien leidde hij onderzoek naar professionalisering in en met online sociale netwerken. Zijn specifieke expertise strekt zich uit van leer- en instructieontwerp, open leermiddelen en cursussen, massive open online courses (MOOCs), leertechnologieën in het algemeen en leertechnologie-standaarden in het bijzonder, tot kennisdeling en kenniscreatie in communities en netwerken.