Mariëtte werkte vele jaren als docent en leidinggevende in het voortgezet onderwijs en als trainer en adviseur voor CPS. Sinds 2013 coacht en traint ze docenten op Statia en Saba op het gebied van competentieontwikkeling, effectiviteit van handelen, gedragsverandering en welzijn. Sinds kort ondersteunt zij ook de docenten op Statia met de transitie van Nederlands naar Engels als instructietaal en de overgang naar CXC.

Het verbeteren van onderwijs beschouwt Mariëtte als een zaak die alleen in een combinatie van mens- én resultaatgericht werken tot stand komt. Zij is ervan overtuigd dat mensen zich pas optimaal professioneel ontwikkelen als de vraag uit henzelf komt en de doelen helder zijn. Om mensen tot verandering te bewegen is bewustzijn, zelfsturing en het nemen van eigenverantwoordelijkheid nodig.

Het is haar kracht docenten en leidinggevenden te laten reflecteren, uit te dagen en te ondersteunen in hun eigen ontwikkeling. De voldoening van goed onderwijs waarbij leerling, docent en leidinggevende optimaal hun talenten inzetten, daaraan wil zij een bijdrage leveren, dat is haar passie voor onderwijs.