Prof. dr. J.F.G.M. Claessen is hoogleraar Onderwijskunde bij het Welten instituut van de Open Universiteit. Na zijn afstuderen in de Onderwijskunde aan de Radboud Universiteit in 1972 was hij tien jaar werkzaam als onderzoeker bij het ITS te Nijmegen.

Inhoudelijk zwaartepunt was het onderwijs in de moderne vreemde talen. Zijn proefschrift had dan ook de titel Moderne vreemde talen uit balans. In de periode 1982-1997 was hij verbonden aan de Open Universiteit te Heerlen in verschillende hoedanigheden: hoofd Stafbureau Beleidsvoorbereiding, hoogleraar onderwijskunde in de Sociale faculteit, decaan van die faculteit en rector magnificus.

Van 1997 tot 2008 was hij directeur van CINOP, de landelijke onderwijs ondersteuningsinstelling voor het MBO te Den Bosch. In 2008 nam hij zijn werkzaamheden bij de OU weer op. Publicaties betreffen vooral onderwerpen op terrein van vreemde talenonderwijs, onderwijsbeleid en onderwijsorganisatie.

In de afgelopen jaren publiceerde hij over professionalisering van leraren en met name de rol en betekenis van Leraar24 alsmede over de groeiende achterstand van jongens in het onderwijs.