Werkzaam voor Maestro Kompas sinds 2014, vooral betrokken bij Bouwsteen 2 van Maestro Kompas.

Achtergrond: Master in Psychologie, focus op onderwijs- en opleidingspsychologie.

Specialisatie in Learning Technologies. Afgelopen jaren project- en programmamanager geweest van verschillende onderwijsinnovatieprojecten. Dit gedaan in opdracht van SURF, SURFnet en verschillende hoger onderwijsinstellingen in NL.