Bert Magermans werkt sedert 1985 bij de Open Universiteit. Hij heeft meerder functies binnen de OU vervult. Eerst 18 jaar bij de afdeling financiën waarna hij de overstap maakte naar het Ruud de Moor Centrum. Later is dit centrum herbenoemd naar LOOK (Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek) Hier heeft hij de functie van controller vervult.

Binnen dit centrum is hij financieel verantwoordelijk geweest voor projecten als Wikiwijs, Leraar 24 en een groot aantal projecten in het kader van docentprofessionalisering. Hij is betrokken geweest bij het project BES. Dit was de voorloper van Maestro Kompas. Bert is verantwoordelijk voor de gehele financiële administratie van Maestro Kompas.