Maestro Kompas is een programma voor Bonaire, Statia en Saba dat tot doel heeft om samen met de regionale opleidingsinstituten te komen tot een regionale infrastructuur voor het opleiden van leraren. Het programma wordt door de Faculteit Educatie van de Hogeschool Utrecht en de Open Universiteit Nederland ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Om duurzaamheid te waarborgen wordt samengewerkt met de regionale opleidingsinstituten zoals de Universiteit van Curaçao (UoC) op Curaçao, de Universiteit van St. Maarten en de Universiteit van Aruba en de Instituto Pedagogico Arubano (IPA) op Aruba. De betrokken instellingen zetten hun expertise in om samen met de scholen op de drie eilanden duurzame oplossingen te vinden voor de professionalisering en opleiding van leraren.

Waarom Maestro Kompas?
Maestro Kompas is er zodat de eilanden in de toekomst zoveel mogelijk zelf kunnen zorgen voor de opleiding en professionalisering van hun leraren, opdat goed onderwijs gewaarborgd is. Sinds oktober 2010 hebben de drie eilanden de status van bijzondere Nederlandse gemeente en gelden er wettelijk nieuwe kwaliteitseisen. Om daaraan te kunnen voldoen hebben alle scholen in de afgelopen jaren schoolverbeterplannen gemaakt en zijn zij hard bezig verbeteringen in het onderwijs aan te brengen op het gebied van taal, rekenen/wiskunde, zorg en leerkrachtvaardigheden.

Deze inspanningen zullen onvoldoende blijvend resultaat opleveren als er geen uitkomst wordt gevonden die rekening houdt met enkele omstandigheden die eigen zijn aan de eilanden. Eén van de belangrijkste daarvan is dat er veel migratie is en het een grote uitdaging blijkt om vacatures duurzaam in te vullen. Een andere uitdaging is om een breed aanbod aan modules binnen de lerarenopleidingen aan te bieden voor een relatief kleine populatie die geografisch zeer verspreid is. In deze context werken de standaardrecepten niet, dit vraagt om een aanpak op maat.

Maestro Kompas heeft als belangrijkste doel te ondersteunen bij het realiseren van een regionale infrastructuur voor lerarenopleidingen. Daarnaast moeten de onbevoegde leraren de mogelijkheid krijgen om in de komende jaren hun bevoegdheid te behalen. Omdat mensen op verschillende manieren leren, zal een mix van leervormen beschikbaar komen. Afstandsonderwijs (interactief leren via internet), praktijkworkshops, leernetwerken en persoonlijke begeleiding (contact met een coach) zijn daar belangrijke voorbeelden van.