Geplaatst op 23 maart 2016 door Johannetta in , , .

Onlangs is door Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA Maastricht) in samenwerking met Maestro Kompas een literatuuronderzoek over de onderwijsarbeidsmarkt in Caribisch Nederland gepubliceerd met de titel Push- en pullfactoren bij werving, selectie en behoud van leraren in afgelegen gebieden

 

literatuuronderzoekHet doel van dit literatuuronderzoek is om op basis van hoe men in andere afgelegen regio’s en op kleine eilanden omgaat met de personeelvoorziening op scholen, met de dynamiek wat betreft in‐ en uitstroom van leraren en met de vaak relatief grote migratiestromen, de push‐ en pullfactoren in beeld te krijgen die van belang zouden kunnen zijn voor de opleiding, de werving en het behoud van leraren op de eilanden van Caribisch Nederland.

In een vervolgonderzoek dat nu is gestart zal onder andere door interviews en enquêtes onder leraren worden nagegaan in welke mate de verworven inzichten werkelijk van toepassing zijn op de onderwijsarbeidsmarkt van de BES-eilanden (Bonaire, St Eustatius en Saba). In dit veldonderzoek zal worden gekeken naar de redenen waarom leraren komen en vertrekken, naar het beleid dat er nu is om leraren aan te trekken om op de BES‐eilanden te gaan werken, en naar de eventuele mogelijkheden voor verbetering.

Deze onderzoeken beogen zo bij te dragen aan het inzicht in de lerarenmarkt op de eilanden van Caribisch Nederland. De auteurs besluiten het literatuuronderzoek met de conclusie dat het HRM-beleid door werkgevers van groot belang is bij het invullen van de vacatures voor leraren.