13 oktober 2016

Rapportage onderzoek lerarenmobiliteit afgerond

De afgelopen maanden hebben we u bericht over de voortgang van het onderzoek naar de lerarenmobiliteit in Caribisch Nederland. Inmiddels is het onderzoek en de rapportage volledig afgerond. In de rapportage treft u naast de resultaten ook aanbevelingen. Hoofdthema’s zijn: • (Her)komst en voorbereiding • Pull- en pushfactoren bij huidige baan • Toekomstverwachtingen • Terugdringen … Lees verder

10 augustus 2016

Update mobiliteitsonderzoek leraren

In een eerder nieuwsbericht informeerden we u al over het verdiepend onderzoek naar de lerarenmobiliteit in Caribisch Nederland. Graag geven we u in dit bericht een korte update over de status van het onderzoek. In de periode van maandag 6 juni tot en met vrijdag 24 juni heeft alle lesgevend personeel van de po en vo/mbo … Lees verder

30 juli 2016

Opleidingen UniCarib instellingen

Wat zijn de plannen van de UniCarib instellingen in de nabije toekomst? Hieronder een korte samenvatting van de meest recente ontwikkelingen.         De drie instellingen zijn al enige tijd bezig met het omzetten naar de eigen elektronische leeromgevingen en context van de opleidingen die in het kader van Maestro Kompas door de Hogeschool … Lees verder

20 juli 2016

Afronden opleidingen

In de afgelopen jaren zijn in het kader van het programma van Maestro Kompas verschillende trajecten uitgezet om onbevoegde leraren te ondersteunen bij het behalen van hun bevoegdheid. Enkele van deze trajecten lopen op Bonaire via de University of Curacao. Zo voert de UoC voor Maestro Kompas enkele individuele Bachelortrajecten voor Leraar Engels en Nederlands uit. Een … Lees verder

16 juni 2016

Onderzoek lerarenmobiliteit Caribisch Nederland

Momenteel wordt druk gewerkt aan een verdiepend onderzoek naar de lerarenmobiliteit in Caribisch Nederland. Duurzame lerarenpopulatie Caribisch Nederland Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) streeft naar een duurzame en bevoegde formatie van leraren in Caribisch Nederland die bekwaam en betrokken is, vertrouwd is met lokale omstandigheden en cultuur, en die ook voor langere … Lees verder

23 mei 2016

Praktijkexamens IPA

In mei hebben de eerste 4 studenten van Sint Eustatius die via Maestro Kompas bij IPA de blended Bachelor opleiding Leraar Primair Onderwijs volgen hun praktijkexamen afgerond. IPA directeur Ava Thode en de coordinator Roke Hoen waren op St Eustatius om de certificaten hiervoor uit te delen. Het was een feestelijke dag en de meeste … Lees verder

23 maart 2016

Literatuuronderzoek over de onderwijsarbeidsmarkt in Caribisch Nederland

Onlangs is door Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA Maastricht) in samenwerking met Maestro Kompas een literatuuronderzoek over de onderwijsarbeidsmarkt in Caribisch Nederland gepubliceerd met de titel Push- en pullfactoren bij werving, selectie en behoud van leraren in afgelegen gebieden.    Het doel van dit literatuuronderzoek is om op basis van hoe men in andere … Lees verder

12 februari 2016

Studenten Statia op buitenlandstage op Aruba

In het kader van hun opleiding tot leraar basisonderwijs zijn 9 studenten uit Statia, die hun opleiding bij het IPA volgen, op buitenlandstage op Aruba. De buitenlandstage is een verplicht onderdeel van de opleiding. Het Instituto Pedagogico Arubano (www.ipaaruba.com) verzorgt, in het kader van het project Maestro Kompas, de blended opleiding tot leraar basisonderwijs op … Lees verder