Geplaatst op 14 januari 2016 door Johannetta in , .

In december is een aanvang gemaakt met de beschikbaarstelling aan de UniCarib instellingen van de lerarenopleidingen die door de Hogeschool Utrecht blended zijn gemaakt in het kader van het project Maestro Kompas. Het gaat om de opleidingen Wiskunde, Biologie, Gezondheid en welzijn, Techniek en Omgangskunde die nu zijn ontwikkeld in de leeromgeving HUbl van de Hogeschool Utrecht. Deze zullen moeten worden overgezet naar de leeromgevingen van de UniCarib instellingen.

In Nederland is eerst vanuit Maestro Kompas het nodige voorbereidend werk gedaan, onder andere door een aantal cursussen van HUbl naar Moodle en Blackboard over te zetten. In de komende weken zullen teams van Instituto Pedagogiko Arubano (IPA), University of Aruba (UA) en University of Curaçao (UoC) de Hogeschool bezoeken om de curricula grondig door te nemen en samen na te denken hoe de blended onderdelen over te nemen en over te zetten naar de eigen leeromgeving.

In de week van 18 januari zal het team van IPA met de HU- teams werken aan de opleidingen Biologie, Omgangskunde en Gezondheid en Welzijn. De opleiding Wiskunde wordt beschikbaar gesteld aan de UA die dit mogelijk op een later tijdstip samen met IPA verder zal uitwerken.

Een week later arriveert het UoC- team om samen met de collega’s van de HU te werken aan het naar Blackboard vertalen van de blended lerarenopleiding Techniek. Ook worden dan de minoronderdelen Taal, Rekenen en Gedrag besproken.

In de maanden daarna zullen de opleidingen verder op locatie in de leeromgeving worden overgezet en zullen docenten verder getraind worden in de blended learning didactiek.

blackboard moodle