Geplaatst op 27 september 2014 door Johannetta in .

Omdat alle leraren (po en vo) in 2016 bevoegd moeten zijn, hebben de on(der)bevoegde leraren die in het onderwijs op de eilanden werkzaam waren in 2012 de mogelijkheid gekregen een assessment te doen waarin is vastgesteld welke kwalificaties zij op basis van opleiding en ervaring hebben en op welke onderdelen zij bijgeschoold moeten worden.