Geplaatst op 20 juli 2016 door Johannetta in , .

In de afgelopen jaren zijn in het kader van het programma van Maestro Kompas verschillende trajecten uitgezet om onbevoegde leraren tRita diplomae ondersteunen bij het behalen van hun bevoegdheid.

Enkele van deze trajecten lopen op Bonaire via de University of Curacao. Zo voert de UoC voor Maestro Kompas enkele individuele Bachelortrajecten voor Leraar Engels en Nederlands uit. Een van de studenten, Rita Vitalini, is in juni afgestudeerd en ze behaalde het diploma voor de Bachelor Lerarenopleiding Engels. Zij vond de buluitreiking op Curacao fantastich om mee te maken en ze heeft daar erg van genoten.
Zij had in Suriname al verschillende opleidingen gedaan voor het basisonderwijs en werkte al sinds 2004 als leerkracht in het basisonderwijs. De afgelopen 6 jaar werkte ze op Bonaire als leraar Engels in het voortgezet onderwijs.

Ze laat weten dat ze het MK traject als zeer positief heeft ervaren omdat ze het als een kans zag om een erkende bevoegheid te halen en omdat ze nieuwe dingen bijleerde die ze direct kon toepassen in haar praktijk. Vooral de inzichten in diverse instructiemethoden vond ze interessant en daar heeft ze dan ook haar afstudeeronderzoek over gedaan. Nu zou ze nog wel verder willen om ook nog een Masterbevoegheid voor Engels te halen.

Ze vindt dat het individuele traject goed opgezet was en dat er zowel vanuit de opleiding als vanuit de school rekening werd gehouden met haar als student. Ze heeft de tijd en de ruimte gekregen om deze opleiding te doen. Al met al vond ze het dan ook een positieve ervaring en is ze ontzettend blij dat ze de kans heeft gekregen om via MK haar bevoegheid te halen.

De UoC verzorgde ook een blended Masteropleiding Talen op Bonaire. In het kader van Maestro Kompas namen Gerardine van Gera en EdiArneman-Figaroa, docent Spaans, en Edicarus Carolina, docent Papiaments, hieraan deel. Zij gaven al vele jaren les in de bovenbouw havo/vwo en nu kregen ze de kans om een Masteropleiding voor hun vak te volgen. Zij ervaren het als best wel zwaar om naast hun full-time baan een dergelijke opleiding te volgen, zeggen ze, maar zij zijn nu bezig met de laatste loodjes en ze verwachten eind 2016 dan ook echt af te kunnen ronden.

SitaVerder hebben verschillende mensen met een hbo-achtergrond die al werkzaam waren in het mbo- of volwassenenonderwijs op Bonaire de mogelijkheid gekregen om een cursus te volgen om een Pedagogisch Getuigschrift te behalen, zodat ze de startbekwaamheid konden verwerven voor het beroep van docent. Ze zijn nu bijna allemaal klaar om het eindassessment te doen. Sita Zabarkhan, mbo-docent Secretariële vakken, laat enthousiast weten dat ze erg blij is dat ze deze kans gekregen heeft om gekwalificeerd voor de klas te staan, ook al vond ze het best een lange weg, compleet met afrondende scriptie.