Geplaatst op 19 maart 2014 door Johannetta.

Op 10 maart is IPA op St. Eustatius gestart met de opleiding leerkracht primair onderwijs in het kader van het Maestro Kompas project om de on(der)bevoegde leraren te diplomeren.

Sinds 10-10-2010  is het eiland Sint Eustatius een bijzondere gemeente van Nederland. Dit betekent dat het onderwijs op het eiland moet voldoen aan Nederlandse onderwijskwaliteitseisen.

In het kader van Maestro Kompas is het Instituto Pedagogico Arubano (IPA) gevraagd om een groep  van 11 medewerkers van scholen op Sint Eustatius op te leiden tot een bevoegd leerkracht primair onderwijs. Deze groep bestaat uit on(der)bevoegde leerkrachten en onderwijsassistenten die in de praktijk lesgeeftaken uitvoeren.

Het IPA biedt sinds 1990 de opleiding voor leerkracht primair onderwijs op Aruba. Deze opleiding voldoet, sinds 2012, aan de kwaliteitseisen van de Nederlands Vlaams Accreditatie Organisatie (NVAO).

Gezien het feit dat de potentiële deelnemers woonachtig en werkzaam zijn op Sint Eustatius en IPA gevestigd is op Aruba zal IPA, ten behoeve van de bovengenoemde groep, deze opleiding in de vorm van  ‘Blended learning’ aanbieden. Dit betekent dat een belangrijk deel van de opleiding, naast ‘face to face contactmomenten, ook via ‘e-learning’ en via ‘virtual classrooms’ zal plaats vinden.

Na een gedegen voorbereiding en goede afstemming met de schoolhoofden en schoolbesturen van Sint Eustatius is de groep op 10 maart begonnen met de opleiding. Voor aanvang van de studieactiviteiten was er voor de studenten en opleiders een woord van welkom door Ava Thodé (algemeen directeur IPA) en Wim Didderen (projectleider Maestro Kompas).

De studenten hebben in deze week de introducties gehad van verschillende modules. Ook hebben zij in hun lespraktijk, op de school waar zij werkzaam zijn, lesbezoeken gehad, Op grond van deze lesbezoeken en eerder verrichte assessements zal  een stagebegeleidingsplan worden ontwikkeld en uitgevoerd. Aangezien IPA ‘community-based’ werkt, heeft het IPA in de opstartweek ook een ‘Kick-off bijeenkomst gehad met de diverse ‘stakeholders’.

De deelnemers zijn vol enthousiasme en motivatie begonnen en hebben hun eerste opleidingsweek als zeer positief geëvalueerd.