Geplaatst op 16 juni 2016 door Johannetta in , , .

Momenteel wordt druk gewerkt aan een verdiepend onderzoek naar de lerarenmobiliteit in Caribisch Nederland.

Duurzame lerarenpopulatie Caribisch Nederland
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) streeft naar een duurzame en bevoegde formatie van leraren in Caribisch Nederland die bekwaam en betrokken is, vertrouwd is met lokale omstandigheden en cultuur, en die ook voor langere tijd wil blijven. Dit geldt zowel voor het primair onderwijs (po) als voor het voortgezet onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo).
Op dit moment is er sprake van een dynamische arbeidsmarkt: de herkomst van de leraren is zeer divers, en de uitstroom uit het lerarenberoep (incl. emigratie) is hoog. Vooral in het voortgezet onderwijs wat resulteert in een jaarlijks hoge uitstroom van docenten en derhalve een hoge vervangingsvraag.

1381265145-300px

Push- en pullfactoren
Op verzoek van het ministerie, en specifiek het programma Maestro Kompas, voert het Researchcentrum Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht hier onderzoek naar uit. We willen eerst graag beter zicht krijgen op de motieven van leraren om op de BES-eilanden les te geven (pull-factoren). Bovendien willen we inventariseren hoe lang leraren in het onderwijs op de BES-eilanden zouden willen blijven werken (push-factoren). Dit is belangrijk voor het waarborgen van de continuïteit van het onderwijs in Caribisch Nederland en het toewerken naar een duurzame formatie van het lerarenkorps. Daarbij is het van belang om deze inzichten lokaal bij de bron, dus bij de scholen zelf, te verwerven.

Verdiepend onderzoek
Om dit in kaart te brengen, wordt sinds enkele maanden gewerkt aan dit onderzoek. In het voorjaar van 2016 zijn de scholen bezocht en hebben verdiepende interviews plaatsgevonden met directieleden en docenten van de scholen. Op basis hiervan is een vragenlijst samengesteld welke op maandag 6 juni naar alle docenten uit het po en vo/mbo van Bonaire, Saba en Sint Eustatius is verzonden. Deze vragenlijst zal veel inzicht verschaffen: Wat maakt les geven in Caribisch Nederland aantrekkelijk, wat minder aantrekkelijk en hoe kan dit verbeterd worden?

Rapportage
De verkregen resultaten worden verwerkt in een rapportage. Deze zullen alle meewerkende scholen ontvangen in het najaar van 2016. Hebt u vragen over het onderzoek, dan kunt u per e-mail contact opnemen met de onderzoekers via onderzoek-roa-sbe@maastrichtuniversity.nl